Doklady potrebne na uzvratie zmluvy freeSAT

 

 

Fyzická osoba - nepodnikateľ:

 

  • dva doklady s fotkou : občiansky preukaz, pas, alebo vodičský preukaz
  • kópiu faktúry nie staršej ako 3 mesiace, napr. za mobilný telefón, elektrinu, čokoľvek, čo overí adresu bydliska

 

Právnická osoba / fyzická osoba - podnikateľ:

 

 

  • kópiu Živnostenského listu, alebo Výpisu z obchodného registra
  • kópiu občianskeho preukazu osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby podľa Výpisu z obchodného registra, príp. splnomocnenie na uzatvorenie zmluvy za spoločnosť a kópiu občianskeho preukazu splnomocnenej osoby
  • kópiu faktúry na spoločnosť, na ktorú sa zariadenie preberá (nie staršej ako 3 mesiace), a to za mobilný telefón, elektrinu, čokoľvek, čo overí adresu bydliska. 


Satelitný komplet

+ inštalácia

len za 1,-€

 

ušetríte až 280,-€

__________________

 

 

 

 

 

 

__________________

 

__________________

 

Astra

__________________