DVB-T ( Digital Video Broadcasting - Terrestrial) - Štandard pre pozemný digitálny príjem televízie.

 

DVB-T - terestriálne digitálne televízne vysielanie, je šírené pozemnými vysielačmi. Digitálne vysielanie sa prenáša rovnako ako analógové vo forme elektromagnetického rádiového signálu.

 

Systém DVB-T v nasledujúcich mesiacoch postupne nahradí tradičné analógové pozemné vysielanie. Hlavnou výhodou digitálneho vysielania DVB-T je najmä prvotriedna kvalita obrazu bez duchov a šumu. Po definitívnom vypnutí analógových vysielačov už nebude možné sledovať tele- vízne vysielanie bez DVB-T prijímača (zvaný aj set-top box).

 

DVB-T používa na našom území kódovanie vo formáte MPEG-2 (najštandardnejší formát na kompresiu audiovizuálnych dát). Niektoré krajiny si však pri prechode na DVB-T zvolili modernejšiu alternatívu a to DVB-T2 vo formáte MPEG-4, kvôli lepším možnostiam kompresie dát.

 

Čo potrebujete pre príjem DVB-T vysielania:

 

  • Set-top box (digitálno-analógový prevodník)  na zabezpečenie príjmu DVB T. Toto zariadenie umožní užívateľovi prijímať digitálny signál na analógovom televíznom prijímači.
  • Anténu                                                                                                                                                Pre kvalitný príjem televíznych staníc je dôležitý výber vhodnej antény a jej správne nastavenie na príjem vo vertikálnej polarizácii.

 


Satelitný komplet

+ inštalácia

len za 1,-€

 

ušetríte až 280,-€

__________________

 

 

 

__________________

 

 

 

__________________

 

Astra

__________________